banner

Specialisaties

TPMZ-specialisaties

TPMZ staat voor: Team Praktijk voor MondZorg.
Hieronder vallen:

– Tandheelkundig Team Assen
– Implantologiepraktijk Assen
– Tandartspraktijk voor:
Ouderenzorg
Gehandicaptenzorg
Angstbegeleiding
Parodontologie

De reden voor deze onderverdeling is het inzichtelijk maken van de verschillende soorten van zorg die wij bieden en het duidelijk kunnen aanbieden van de informatie die daarbij hoort.

De Implantologie Praktijk Assen is gespecialiseerd in Implantaten met daarop kronen, bruggen of een kunstgebit.

Het Tandheelkundig Team Assen is een allround praktijk waar u goed terecht kunt voor alle reguliere behandelingen zoals witte vullingen, kronen-bruggen, het behandelen van kinderen en saneren. Daarnaast zijn we specialist in het maken van protheses, eventueel in combinatie met implantaten.
In de praktijk is veel ervaring met chirurgie.
Ook is er veel ervaring met angstbegeleiding en gehandicaptenzorg.
Daarnaast is ouderenzorg een onderbelicht deel van de tandheelkunde waaraan wij graag aandacht besteden.

Hierdoor kunnen wij u in vertrouwde handen en omgeving nagenoeg alle behandelingen aanbieden. Doorverwijzingen naar andere praktijken, specialisten en ziekenhuizen komt dan ook gelukkig weinig voor. Mocht u toch doorverwezen worden, dan hebben wij daarvoor uitstekende contacten.

Hieronder volgen korte beschrijvingen van verschillende behandelingen.
In de kolom links kunt u extra informatie vinden over de diverse praktijk specialisaties.

 – Implantaten (kunstgebitten en kronen)

Kronen en implantaten
Implantaten bieden een goede mogelijkheid om tanden en kiezen die verloren gegaan zijn te vervangen. Het grote voordeel is dat andere tanden en kiezen niet hoeven te worden beschadigd voor een vervanging die daaraan vast zit. Daarnaast is het een betrouwbare behandeling met een voorspelbaar en duurzaam resultaat. Vervanging is mogelijk voor een enkele of meerdere tanden en kiezen.

Kunstgebit en implantaten
Voor diegene die een kunstgebit hebben kunnen implantaten een bijzondere ervaring zijn. Een loszittend gebit is vaak pijnlijk, moeilijk mee te eten en te praten en geeft een onzeker gevoel. Door het aanbrengen van implantaten zit het gebit weer vast. Eten, spreken, lachen en zoenen gaat dan weer als vanzelf en zonder pijn.
De behandeling is voor jong en oud en is goed te ondergaan. De reactie van patiënten is vaak dat de ingreep 100% meegevallen is, dat ze heel blij zijn met het resultaat en dat ze het veel eerder hadden moeten laten doen.

Er zijn een aantal voordelen aan de implantaat behandeling in ons team
Ten eerste gebeurt de behandeling in een voor u vertrouwde omgeving en hoeft u niet ver te reizen.
Ten tweede wordt het aanbrengen van de implantaten en het maken van de kroon/brug of prothese bij onszelf gedaan of in nauwe samenwerking met de tandarts of tandprotheticus die verwijst.
Onderzoek toont aan dat daarmee de beste resultaten bereikt kunnen worden.
De vergoeding voor kronen op implantaten is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
Bij een prothese op implantaten worden de implantaten en de protheses volledig vergoed uit de basisverzekering. Dus voor iedereen.
Belt u eens voor een vrijblijvend en kosteloos advies.

Martin Craanen gespecialiseerd in implantologie.


 – Tandvlees behandelingen. Parodontologie.

Wanneer u tandvlees problemen heeft zoals bloedend, pijnlijk of teruggetrokken tandvlees kunnen wij de ernst daarvan vaststellen met een onderzoek.
Daarna worden de mogelijkheden voor behandeling besproken.
De behandeling bestaat meestal uit het uitgebreid reinigen van uw gebit en een goede voorlichting en instructie om na de behandeling uw gebit gezond te houden.
Kies voor een gezonde mond en maak een afspraak voor een eerste kennismaking.
U kunt hier klikken om de folder over ontstoken tandvlees te openen.


 – Speciale zorggroepen.

Wij hebben echt speciale aandacht voor mensen die niet zo eenvoudig naar de tandarts kunnen of durven of een groter risico lopen op problemen.
Het gaat dan vaak om mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Bij ons komen bijvoorbeeld veel mensen met het Down Syndroom, autisme en vergelijkbare handicaps.
Maar ook ouderen hebben een intensievere zorg nodig om het gebit in goede conditie te houden.
Daarnaast hebben we veel ervaring met angstige patiënten.

Door tijd en ruimte te geven in combinatie met speciale technieken is behandeling vaak goed mogelijk.
Neemt u gerust eens contact met ons op voor meer informatie.