banner

Wet- en regelgeving

Wet en regelgeving wordt steeds belangrijker.
Ook in de tandheelkunde.
Mijn praktijk en de praktijk waarin ik tandheelkundig werkzaam ben voldoen aan de wettelijke regels.
Hieronder een aantal belangrijke regels die indien van toepassing betrekking hebben op mijn eigen praktijk en/of de praktijk waar ik werkzaam ben.

Er zijn contracten voor onderhoud en het testen van apparatuur:

  • Onderhoud van de tandheelkundige apparatuur.
  • KEW dossier van de rontgentoestellen.
  • Wettelijke onderhoud aan de autoclaaf.
  • Onderhoud van de behandelunit.
  • Onderhoud en de testen van de thermodesinfector.
  • Verwerking van gevaarlijke afval stoffen.
  • Testen van de waterkwaliteit.
  • Onderhoud van de airconditioning.

Medicatie en materialen worden volgens de regels (gecontroleerd gekoeld) bewaard.
Er is een toezichthoudend apotheek.
Ik ben voorbereid op noodsituaties inclusief een AED.
Er is een regeling voor spoedgevallen inclusief een achterwacht door mondheelkunde MZG.

Mijn praktijk en de praktijk waar ik werkzaam ben voldoet aan de nieuwste WIP (wet infectie preventie) richtlijnen.
De data zijn wachtwoord beschermd.
Versturen van gevoelige medische informatie gaat via een beveiligde omgeving.
De Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens wordt toegepast.
De richtlijnen betreffende het Patiëntendossier worden nageleefd.
De Meldcode (kinder)mishandeling en huiselijk geweld wordt gebruikt.

De richtlijnen van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)
worden gehanteerd.
Ik maak gebruik van de Informed Consent.
Ik pas de richtlijnen met betrekking tot taak-delegatie toe.
Ik sta ingeschreven in het BIG register.

Met betrekking tot het maken van rontgenfoto’s wordt het ALARA principe gebruikt:
“bij de besluitvorming tot het maken van en bij het maken van de rontgenfoto zelf wordt getracht de stralingsdosis te minimaliseren”.
Daarnaast is er een volledig en up to date KEW dossier met bijbehorende protocollen.
Een bekwaam en bevoegd persoon maakt de rontgenfoto’s.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) wordt toegepast.
Zo is er een KNMT Klachtenservice. Deze voorziet in een Klachten- en Geschillenregeling waaronder de Geschilleninstantie Mondzorg, een Klachtenfunctionaris en een Onafhankelijke Deskundige.
Het Veilig Incident Melden Systeem (VIM) is geimplementeerd.
U kunt ervaringen van andere klanten met mij lezen op inderpender.
U krijgt meerdere behandelopties aangereikt en we overleggen samen welke het beste bij u past.