banner

Tips voor overleg

Tips voor patiënten ten behoeve van gesprekken met de tandarts.

Deze lijst met tips is een hulpmiddel ter voorbereiding op een gesprek of een aantal gesprekken met de tandarts over een behandelplan in verband met een behandeling.

Vóór het gesprek.
Zorg dat u het doel weet van uw gesprek met de tandarts, waarom gaat u erheen.
Zorg dat u weet wat u wilt vertellen of wilt vragen.
Bereid de vragen die u heeft voor.
Zorg dat u weet welke medicijnen u slikt.
Controleer hoe u verzekerd bent voor eventuele tandartskosten.

Informatie die u wilt ontvangen.
Zorg dat u informatie krijgt over:
De diagnose van de tandarts.
Het onderzoek dat en/of de behandeling (behandelplan) die de tandarts wil gaan doen.
Het doel van het onderzoek en/of de behandeling.
De gevolgen en risico’s van het onderzoek en/of de behandeling.
Alternatieve onderzoeken en/of behandelingen die in aanmerking komen en de gevolgen en risico’s daarvan.
Wat u moet doen of juist niet moet doen vóór de behandeling.
Wanneer het onderzoek en/of de behandeling zal plaatsvinden (de wachttijd) en hoe lang het onderzoek en/of de behandeling zal duren.
De medicijnen (pijnbestrijding) die u eventueel moet slikken en wat de bijwerkingen daarvan kunnen zijn.
Uw vooruitzichten (de prognose).
Wat u na het onderzoek en/of de behandeling (niet) mag of kan doen en hoe u zich zult voelen.
Wat de kosten van de behandeling zijn.
Wat er gebeurt wanneer u zich niet laat onderzoeken en/of behandelen.

Toestemming.
Ga na of (onderdelen van) de behandeling van te voren schriftelijk bij uw zorgverzekeraar moeten worden aangevraagd.
Stel u op de hoogte van de betalingsvoorwaarden van de tandarts.
Zorg dat u voldoende tijd heeft om over het voorgestelde onderzoek en/of de voorgestelde behandeling na te denken.
Beslis of u toestemming geeft voor een onderzoek en/of behandeling en maak die beslissing kenbaar aan de tandarts.

Meer informatie.
Vraag naar eventueel aanwezige folders (bijvoorbeeld over het onderzoek en/of de behandeling).

Gesprek opnemen.
Patiënten onthouden ongeveer 10% van wat er tijdens een gesprek met een (tand)arts is gezegd.
Daarom kan het verstandig zijn het gesprek op te nemen. U kunt het dan later nog eens rustig beluisteren.
U wordt verzocht van tevoren aan te geven dat u het fijn vindt het gesprek op te nemen.
Wij kunnen dan van onze kant de informatie zo duidelijk en gestructureerd mogelijk geven zodat u of een ander die het gesprek terug luistert er optimaal gebruik van kan maken.

Tot ziens.
Martin Craanen.