banner

Voorwaarde

Ik heb als uitgangspunt een optimale zorg te verlenen.
Dat is ook de reden dat patiënten bewust kiezen om bij mij patiënt te zijn.
Deze zorg kenmerkt zich door goede tandheelkundige zorg, goede nazorg en
een goede opvang buiten reguliere tijden.

Van u wordt verwacht dat u verantwoordelijk omgaat met uw gebit, regelmatig voor controle komt, een goede mondhygiëne nastreeft en behandelingen laat uitvoeren die minimaal noodzakelijk zijn om uw gebit gezond te houden.
Geïnteresseerdheid in het eigen gebit en de behoefte om het gezond te houden zijn voorwaarden om hier patiënt te zijn.
Alleen dan kunnen we samen de zorg die wij voorstaan verlenen.

Wanneer u langere tijd mij niet bezoekt, de minimaal noodzakelijk behandelingen
niet laat uitvoeren of niet geïnteresseerd bent om goede mondhygiëne uit te voeren
dan zal ik met u daarover een gesprek hebben.
Het resultaat van dat gesprek kan zijn dat ik u verzoek een andere tandarts te zoeken
die beter bij uw zorgvraag past.

Hetzelfde geldt voor het vergeten van een afspraak.
Het komt bij iedereen wel eens voor dat een afspraak vergeten wordt.
Maar komt dit meer dan eens voor dan is het de vraag of de behandeling bij mij wel op waarde geschat wordt.
Daarnaast is het een kwestie van wederzijds respect dat we zorgvuldig met elkaars tijd omgaan.

Patiënten die zonder reden langere tijd niet zijn geweest of die meerdere keren hun afspraak niet nagekomen zijn worden om bovenstaande redenen uitgeschreven.
Dit natuurlijk pas nadat ik u hier op gewezen hebben.

Graag ga ik met u een respectvolle, duurzame en “mond” gezonde relatie aan.
Martin Craanen.