banner

Spoedgevallen

Hieronder treft u de regeling aan voor het opvangen van klachten.

LET WEL: ALLEEN PATIENTEN DIE BIJ MIJ INGESCHREVEN STAAN EN AL VOOR CONTROLE EN/OF BEHANDELING ZIJN GEWEEST KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN ONDERSTAANDE REGELING.

Alle overige patiënten zullen gebruik moeten maken van de spoedgevallen regeling die in hun eigen regio geldt.

Praktijk Jeske Beugeling Groningen.
Bij tandheelkundige klachten kunt u bellen met de praktijk waar u, bij mij, onder behandeling bent.
Dit is de tandartspraktijk waar ik als tandarts werkzaam ben en waar u ingeschreven staat.
U krijgt daar mogelijk een antwoord apparaat met informatie over de opvang van klachten en het doorgeven van mededelingen.
Ik verzoek u vriendelijk die informatie zorgvuldig af te luisteren.
Adres: Groningerweg 93-95, 9766 TM Eelderwolde
Telefoonnummer: 050 525 4248

Praktijk Groningerstraat 63 Assen.
Indien u behandeld bent in de praktijk in Assen kunt u, wanneer u spoedeisende klachten heeft, direct persoonlijk contact met mij opnemen.
U kunt daarvoor met mij bellen: 06-28774203.
Wanneer ik niet direct bereikbaar ben laat dan uw naam en telefoon nummer achter, ik zal u dan zo spoedig mogelijk terugbellen.
Wanneer u zeer spoedeisende klachten heeft of bij mijn afwezigheid dan kunt u contact opnemen met de afdeling Mondheelkunde van het Martiniziekenhuis in Groningen.
Zij verzorgen mijn achterwacht.
Telefoon afdeling Mondheelkunde Martiniziekenhuis Groningen: Tel.: (050) 524 6980.
Wanneer u prothese klachten heeft kunt u contact opnemen met de tandprotheticus Henk Berends in Assen: 0592 785 743.