banner

Spoedgevallen

Hieronder treft u de regeling aan voor het opvangen van klachten.

LET WEL: ALLEEN PATIENTEN DIE BIJ MIJ INGESCHREVEN STAAN EN AL VOOR CONTROLE EN/OF BEHANDELING ZIJN GEWEEST KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN ONDERSTAANDE REGELING.

Alle overige patiënten zullen gebruik moeten maken van de spoedgevallen regeling die in hun eigen regio geldt.

KLACHTENREGELING

Bij tandheelkundige klachten kunt u bellen met de praktijk waar u, bij mij, onder behandeling bent.
Dit is de tandartspraktijk waar ik als tandartswaarnemer/medewerker werkzaam ben en waar
u ingeschreven staat.
U krijgt daar mogelijk een antwoord apparaat met informatie over de opvang van klachten en het doorgeven van mededelingen.
Ik verzoek u vriendelijk die informatie zorgvuldig af te luisteren.