banner

EMDR

EMDR is een verbazingwekkende behandelmethode.
Dat komt vooral door de eenvoud van de behandeling en het bijna niet te geloven snelle resultaat.
Ook wordt er bij deze behandeling niet uitgebreid gepraat over wat je is overkomen of belast en hoef je de ervaring niet actief te herbeleven.

EMDR gebruik ik vooral om extreem sterke hindernissen zoals overtuigingen, angsten, trauma’s en negatieve emoties te verlichten.
Meestal is het mogelijk om in 3-5 sessies een blijvend resultaat te krijgen.
Het resultaat is dat de last die je ervaart in emotionele zin verdwenen is.
Je bent de ervaring niet vergeten maar de heftige emoties, zoals angst, die erbij hoorden zijn weg.
Een ander groot effect is het krijgen van inzicht in hoe je leven in elkaar zit.
Waar de onderliggende oorzaak van gedrag of angst zat en hoe je dat herbeleefde in latere situaties.
Waarom je al die tijd op een bepaalde wijze hebt geleefd.
EMDR is voor mij dus een middel nare ervaringen te verwerken en om inzicht te krijgen in je handelen en je weer op gang te krijgen. Om weer op pad te kunnen en het wiel weer draaiende te krijgen. Je de gelegenheid geven het leven weer op te pakken.
Dat je zonder problemen weer naar de tandarts kunt.
Het mooie van EMDR is dat je snel van je problemen af bent.

Hieronder volgt een uitleg over het ontstaan en de werking van EMDR.
Helemaal onderaan kun je een filmpje bekijken over de werking ervan.

Wat is EMDR

Eye Movement Desensitization and reprocessing (EMDR) betekent letterlijk: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken.

Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.
Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro.
In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

De Toepassing van EMDR.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een deel van hen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht.
Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten.
Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.
Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS).
Hoewel EMDR oorspronkelijk voor PTSS werd gebruikt, hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het ook mogelijk is een grote verscheidenheid aan andere psychische aandoeningen en klachten te behandelen die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid.
Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft.
Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen.
De belangrijkste insteek van de EMDR behandeling is te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.
Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken en bijvoorbeeld weer zonder sterke weerstand naar de tandarts te gaan.

Hoe gaat het proces in zijn werk.

Er zal gevraagd worden aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens.
Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart.
Er wordt gevraagd de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Doorgaans zullen dat vingers zijn die op ongeveer 30 centimeter afstand, voor het gezicht langs, heen en weer worden bewogen. Een ander methode gebeurt door middel van een koptelefoon waarbij geluiden afwisselend rechts en links worden aangeboden.
Na een set, dat zijn bijvoorbeeld 20 keer geluidjes of de vingers heen en weer, wordt er even rust genomen.
Er wordt dan gevraagd wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Er wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Welke effecten heeft de behandeling.

De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner.
Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven.

Bij het behandelen van angsten of belastend gedrag (zoals een negatief zelfbeeld) wordt vaak duidelijk dat de oorzaak hiervan op een heel ander vlak kan liggen dan de angst of het gedrag zelf.
We ontwikkelen vaak angsten en gedragingen die niet direct verband houden met de oorspronkelijke gebeurtenis.
Tijdens EMDR blijkt vaak dat er een “vergeten” voorval hieraan ten grondslag ligt.

Wat kan je nog meer verwachten.

Na afloop van een EMDR therapie kunnen de positieve effecten doorwerken.
Dat is natuurlijk goed.
Toch kan je dit in sommige gevallen het idee geven even de regie kwijt te zijn.
Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt.
Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is mogelijk een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt.
Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting aan de orde komen.