banner

Klachten

Ik doe er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en heb daarover graag goed contact met u.
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat ik u onjuist of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld heb, vraag mij dan om een verhelderend gesprek.
U heeft daar dan alle tijd en ruimte om uw verhaal te doen.
En ik kan daar dan op reageren en u dan eventueel uitleggen waarom ik iets op een bepaalde wijze gedaan heb.
We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).
Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT.

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT Klachtenservice.
Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is er de KNMT Klachtenservice. Deze voorziet in een Klachten- en Geschillenregeling waaronder de Geschilleninstantie Mondzorg, een Klachtenfunctionaris en een Onafhankelijke Deskundige.

Meestal is het voor alle partijen beter om samen een oplossing te vinden voordat we een klachtentraject ingaan.
Ik zal mij hiervoor dan ook inspannen.