banner

Angstbehandeling

Als tandarts werk ik al 35 jaar met mensen die extreem angstig zijn of een sterke kokhalsreflex hebben.
Angst voor de tandarts is een bijzondere en veel voorkomende angst.

Tandartsen angst is goed te behandelen.
Met de technieken die ik gebruik kunnen we in enkele sessies de angst laten verdwijnen.
Ook sterke kokhals reflexen zijn hiermee goed hanteerbaar te maken.
Het resultaat is dat de tandheelkundige behandeling niet meer iets is om tegen op te zien.

De technieken die ik hiervoor gebruik zijn EMDR, EFT en Hypnose.
Je kunt in de balk hierboven erover lezen.

Tandartsenangst komt veel voor.
Mensen denken vaak dat ze een uitzondering zijn of dat ze zich aanstellen.
Maar het is niet vreemd dat we gevoelens hebben rond het werken in onze mond.
Het is een zeer persoonlijke en gevoelige plek.
Het instrumentarium ziet er vaak bedreigend uit en de gewaarwordingen die het gebruik ervan oplevert zijn vaak intens.
Vaak is er schaamte voor de angst of het slechte gebit.
En natuurlijk de angst voor pijn. Vooral als die onverwachts is en zonder toestemming.
De tandarts bepaalt als het ware wat je aan kan en zegt: “nog even” en gaat gewoon door.
Naast het feit dat hij dat zonder jouw toestemming niet eens mag doen geeft het je een gevoel van machteloosheid en is het een inbreuk op je persoonlijke integriteit en tast het direct je eigenwaarde aan.

Als we kijken naar de basis van de angst is het meestal een combinatie van factoren.
Deze leveren een aantal gevoelens en gedachten over onszelf op
Die factoren zijn vooral ingrijpende ervaringen in het leven waaronder tandartsbezoek.
En dan met name hoe deze ervaringen worden verwerkt.
Een deel van de mensen met angst voor de tandarts heeft dat opgelopen tijdens een of meer behandelingen bij de tandarts die als traumatisch werden ervaren.
Een ander deel heeft los van de tandarts een of meer nare ervaringen gehad in het leven.
Dat zijn vaak ervaringen die diep ingrijpen op wie we zijn zoals pesten, lichamelijk/geestelijk/seksueel geweld, moeilijke gezinssituaties en ongevallen.
In beide gevallen ontstaan er gedachten en gevoelens over onszelf.
Vaak zijn dat: ik ben machteloos/hulpeloos, ik ben kwetsbaar en ik ben niet veilig.
Daarnaast ook vaak: ik ben schuldig en ik ben niets waard.
Hierdoor ontstaan onder andere gevoelens van verdriet, angst, woede, schaamte en minderwaardigheid.
Deze ideeën over onszelf blijven ons hele leven bij ons.
Tenzij we er iets aan doen.
Deze ideeën bepalen elke keer weer opnieuw hoe wij situaties beoordelen en ervaren.
Als het ware beleven we de vroegere ervaringen opnieuw in de nieuwe situatie, kijken we door een gekleurde bril.
En hoewel we met ons hoofd problemen weg kunnen redeneren, schreeuwt ons gevoel iets anders.
Op deze wijze worden oude vervelende ervaringen bij de tandarts geprojecteerd op het toekomstige tandartsbezoek.
Op dezelfde wijze worden andere vervelende levens ervaringen ook geprojecteerd en herbeleefd bij het tandartsbezoek omdat daar dezelfde gedachtes en gevoelens bij horen.
Heb je jezelf bijvoorbeeld tijdens een traumatische ervaring machteloos gevoeld dan komt
deze ervaring (onbewust) weer naar boven als je machteloos in de tandartsenstoel ligt.

Dit gebeurt natuurlijk niet alleen bij de tandarts.
De gedachten en gevoelens over jezelf komen bijvoorbeeld ook tot uiting als je in een lift moet, je gaat vliegen, je de wc deur op slot moet doen, op je werk een conflict hebt of in relaties.

Het interessante aan het tandarts bezoek is nu dat daar meestal alles samenkomt.
Het vormt de perfecte plek en gelegenheid om al die ellende eens en voor altijd op te ruimen.
Bij het behandelen van de angst voor de tandarts wordt daarmee niet alleen die angst verholpen maar heeft het ook een direct effect op de rest van het leven waar de gedachten en gevoelens over jezelf een grote rol spelen.
Is dat mogelijk? Kan ik daar vanaf komen? Ja, dat kan.
Zijn dat vervelende, langdurige, confronterende sessies? Nee, zeker niet.

De behandeling van de angst bestaat uit twee delen die tegelijkertijd plaats vinden.
Het eerste deel bestaat uit het verwerken, het genezen, van de traumatische ervaring.
Hierdoor verdwijnt de lading, de spanning, die eraan vast zit.
Terugkijken op de ervaring levert dan geen onaangename gevoelens meer op.
Het effect is dat in nieuwe ervaringen deze oude pijnlijke wonden niet meer meegenomen worden.
Ze spelen geen rol meer omdat ze eenvoudigweg genezen zijn.
Net zoals bij een wond die genezen is zie je dan nog wel een litteken maar je voelt hem niet meer.
Je hebt de herinnering nog wel maar het heeft geen lading meer, dat was toen, niet meer nu.
Dat is heel iets anders dan dat we gewoonlijk doen wanneer we iets een “plekje” hebben gegeven.
Vanuit dat plekje heeft het namelijk nog steeds een (onbewuste) grote invloed op ons leven.
Het tweede deel verandert de kijk op onszelf.
Het verandert de gedachten en gevoelens over onszelf.
Hebben we bijvoorbeeld de gedachte dat we machteloos zijn dan zal er daarna het besef ontstaan dat we in staat zijn om controle te hebben. Dat we duidelijk kunnen aangeven hoe we een behandeling willen ondergaan en grenzen kunnen stellen als we voelen dat het niet gaat zoals we willen. Als we ons kwetsbaar of niet veilig voelen zal dat veranderen in weerbaarheid en het nu veilig voelen.
Het effect is dat de emoties, die gekoppeld waren aan die ervaringen en de gedachten over onszelf die daarbij horen, ook vanzelf verdwijnen. Zo is angst en onrust opeens verdwenen.
Het maakt plaats voor (zelf) vertrouwen en daarmee rust.
We worden ons meer bewust van onszelf. Dat we geen willoze slachtoffers zijn.
Dat we grenzen kunnen aangeven en ons in en uit situaties kunnen begeven zonder ons te schamen of schuldig hoeven te voelen.

Naast de angst zelf zijn er de tandheelkundige problemen die ontstaan zijn door het uitblijven van tandartsbezoek.

Er moeten dus twee problemen worden opgelost.
Mensen met angst hebben vaak ook een negatief zelfbeeld over hun gebit.
Ook maakt angst een goede beoordeling van de gebitssituatie moeilijk.
“Haal de kies er dan maar uit” is een veel gehoorde oplossing als dan uiteindelijk met kiespijn de tandarts wordt bezocht.
Dat leidt dan tot verlies van veel te behouden tanden en kiezen.

Vroeger gebruikten we technieken om de angst te overwinnen of beheersbaar te maken.
Dat zijn nog steeds gangbare technieken in de tandheelkunde.
Dat gebeurt dan door bijvoorbeeld controle te geven of mensen langzaam te laten wennen aan een behandeling.
Maar meestal gaat hiermee de oorzaak en daarmee de angst nooit echt weg.
Mijn ervaring is dan ook dat dit maar tijdelijk werkt en meestal verbonden is aan een specifieke tandarts.
Wanneer een behandeling dan even anders loopt als verwacht of bij een bezoek aan een andere tandarts komt de angst onmiddellijk weer terug.
Beter is het om de angst zoals hierboven is beschreven te “genezen”.
Om de oorzaken die eraan ten grondslag liggen te verwerken en de gedachten en gevoelens die bij die oorzaken horen niet meer te koppelen aan nieuwe tandarts bezoeken.
Natuurlijk zoek je daarbij dan een tandarts die naar je luistert en uitgaat van jouw behoeftes.

Met de technieken, die ik in de balk bovenaan de pagina beschrijf, is het mogelijk om de diepere oorzaak van de angst op te sporen en te genezen.

Via contact kun je mij bereiken.

Ik zie je graag.
Martin Craanen.